Har det inte gått upp för journalister med flera….

Annonser

Att något rödgrönt block inte existerar idag. Efter att ha förlorat valet meddelade alla att nu finns det inget block med speciellt samarbete, utan varje parti arbetar för sig själva.

Det kunde man se för ett tag sedan då miljöpartiet ingick en överenskommelse med regeringen. Flera små uppgörelser har även gjorts med socialdemokraterna.

Ändå skrivs det i tidningar och i olika mätningar att de rödgröna har si eller så i procent. Det val som nu hålls i Västra Götaland beror på att sossar hjälpt till att välja, vilket är valfusk. Juholt har valtalat vid olika tillfällen, vilket gjort att han fått ut sitt budskap. Troligtvis får sossarna då fler röster än om han inte gjort denna insats. En logisk följd av ett arbete.

Juholt har inte valtalat ihop med andra partier utan endast fört ut socialdemokraternas politik. Ändå skriver tidningarna att nu har de rödgröna vind i seglen. Är journalister dumma eller? Om sedan något eller några partier väljer att samarbeta efter valet är upp till dem. Men de har inte deklarerat att de ska göra det.

Alliansen däremot är ute och valtalar tillsammans eftersom de har en gemensam politik. De är ett block.

Det har ju visat sig att det inte är så lätt att enas om en gemensam politik i alla frågor, och de rödgröna misslyckades, då de står alltför långt från varandra. Det egna partiets frågor suddades ut och allt blev bara beige.

Så låt oss slippa begreppet det rödgröna, som inte existerar i praktiken.