Utrikesministern förbereder för riksdagens öppnande

I morgon öppnar riksdagen för nytt arbetsår och inför detta förbereder sig Bildt på de frågor som ska beslutas där. En viktig fråga för Sverige är ju fortsatt medverkan i Afghanistan och det är väl ett hett ämne efter gårdagens beskjutningar från talibanerna. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att de lyckats ta sig ända fram till Nato och ambassaden. Undrar om man slappnat av för mycket i bevakningen. Hur det kommer att gå när trupperna lämnar landet undrar man ju nu. Men USA har inte råd att ha alla sina trupper kvar.

Ukraina är också en oroshärd som Bildt kommer att besöka senare i veckan. Först på Krim och sedan Jalta där överläggningar kommer att ske. En berömd plats som troligtvis alla kommer ihåg från skolan då man fin plugga om freden på Jalta. Inte för att jag tror att en lösning kan nås på någon dag men nog kommer Bildt ha med sig en del synpunkter då han fortsätter till New York och FN.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/09/14/annu-en-arbetsdag-hemma/

 

Semester 2011 Normandie

Efter att vi hittat en plats i Courselles s/mer vid Juno beach gick vi en promenad med hundarna och tittade på omgivningarna. Här fanns det många minnesmärken från andra världskriget och englsmännens landstigning. Rakt framför vår husbil var en bunker som en ensam engelsman tagit och hållit tills förstärkning kom.

Som ni kan se går det en smal gång ned till själva stranden och där hade en konstnär gjort plåtfigurer som visade hur tyskarna stod och spanade utåt havet och engelsmännen smög iland.

 

 

 

 

40-talisternas barn har växt upp

Det är de som börjar synas ute i arbetslivet och politiken. Se bara centerns tilltänkta partiledare Annie Lööf som idag är 28 år. Så vad är det för uppfostran de har fått och vilka värderingar har de med sig i bagaget? Deras föräldrar föddes mitt under och efter andra världskriget vilket präglade deras uppväxt. I Sverige började socialdemokraternas storhetstid och vårt land var inte krigsdrabbat som resten av Europas länder. Det gjorde att vårt land kunde återhämta sig snabbare än de andra. Per Albin Hansson började bygga upp folkhemmet och människorna började få det bättre. Många nya företag startade som idag är bland de största i vårt land.

Det var inte svårt för 40-talisterna att få arbete när de började komma ut i arbetslivet. Vi hade lärlingsplatser som gjorde att de som inte ville fortsätta i gymnasiet kom ut på arbete snabbt efter grundskolan. Hade man gått gymnasium så var man garanterad arbete. Optimismen var på topp och Sverige tuffade stadigt framåt. När de bildade familj på 60-talet var Sverige ett välfärdsland och Tage Erlander var en klippa i detta byggandet. Skolorna fick högsta betyg bland länderna i Europa. Nu kunde den som ville köpa hus och gjorde det. Man hade pengar att röra sig med och charterresorna började blomma ut.

Den fria uppfostran introducerades och barn behövde inte nia äldre utan duandet infördes. Flower power rörelsen hade stort inflytande och Vietnamkriget startade. Många engagerade sig i politiken och tog ställning. Barnen började på daghem innan det var dags för skolan och den förändrades återigen. Den gamla studentexamen avskaffades och alla skulle gå i gymnasium. Eftersom barnkullarna var stora under 40-talet blev det svårare för de som kom efter att få arbete. Konkurrensen hårdnade och man fick slå sig in med betyg på arbetsmarknaden. Det föddes många barn under 60-talet också och bostäder,skolor och daghem måste byggas. Allt detta fanns färdigt när 70-talisterna föddes och nu kom disco,punken och tonårskulturen blommade ut. Det blev viktigare med mode och andan från deras föräldrar om att allt är möjligt har de med sig. De syns och hörs i olika sammanhang och är inte rädda för att göra det. Här finns en oräddhet som kan bli mycket bra för Sverige. Men de är individualister och det märks överallt.

Det är val i Danmark i morgon torsdag

Vi i Sverige kanske inte bryr oss så mycket om valet i Danmark, trots att det påverkar oss eftersom det är vårat grannland. Det är stor skillnad mellan hur partierna samarbetar jämfört med Sverige som ofta arbetar i block. De vänsterorienterade på ena sidan och de högerorienterade på andra. I Danmark samarbetar man mycket över dessa blockgränser och är inte lika begränsade som vi är. Ofta bestämmer man vilka som ska vara kandidater till statsministerposten och det brukar vara två stycken som är tänkbara. Det är de två största partierna som bidrar med dessa. Därefter förhandlar man med olika partier om hur en regering ska se ut. Det behöver inte vara något parti som ligger nära utan det kan vara ett som ligger långt bort från det ledande partiet.

Tidigare val har främlingsfientliga partier haft stort inflytande och fått ministerposter. Hur det blir efter morgondagens val är ovisst, men högern har tagit avstånd från dessa partier och tänker inte samarbeta längre. Så valutgången är ganska oviss. Men man väljer väldigt mycket den person man anser kapabel att styra landet inte vilket parti man sympatiserar med.

I Danmark har man inte heller val vid bestämda tidpunkter utan statsministern utlyser nyval när han tycker att det är lämpligt. Han har en viss tid som han kan göra det på och ett sista datum. Därför blir också valupptakten väldigt kort, oftast endast två veckor. Så valarbetet pågår ständigt eftersom man inte vet när det kan bli val. Detta sätter extra press på partierna som måste försöka ligga på topp hela tiden. Allt verkar kanske lite rörigt men jag tror inte det endast är nackdelar med detta för danskarna slipper alla dessa tomma vallöften som vi i Sverige överhopas med under valår.