Konsten att få tyst på folk

Annonser

Vi läser och hör nu, om hur många diktatorstyrda länder genomgår ett otal protestdemonstrationer. Lite förundrande hör vi hur folket kräver frihet och rättigheter som vi tar för givna. Har vi vetat att dessa människor har varit så förtryckta som de faktiskt är? Eller har vi blundat för det?

Vissa av dessa diktatorer har haft ett rätt högt anseende bland övriga världen. Man har ansett att folket haft det hyfsat och ekonomin har varit stabil. Nu börjar de granskas mer ingående och då får vi lära oss att med hjälp av bidrag och terror har de styrt länderna. En ekonomiproffessor från universitet i Libanon, säger att det är dags att låta folket ta makt över ekonomin. Att försöka tysta fok med hjälp av bidrag håller inte i längden.

Just bidrag har varit en av socialdemokratins stora frågor de gått till val på. Är det så de vill tysta foket? Jag tycker det känns lite skrämmande att de använder samma metoder som diktatorstyrda länder och kommuniststater.

Visst är det klart att vi måste ha vissa bidrag för sjuka och arbetslösa mm. Men det får inte bli så att alla ska blli beroende av bidrag för att leva. För att ha kvar sin självkänsla måste människorna få makt över sin ekonomi. Bidrag ska inte vara enda lösningen, endast en del av det.