Omvalen i Västra Götaland och Örebro är en dyr historia

Annonser

Omvalen som hålls i Västra Götaland och Örebro blir kostsamma för Sverige. 100 miljoner kronor går dagens val på och endast på grund av att det fuskades första gången. Nu har valförättarna gått kurs och fått lära sig hur ett val ska gå till. Denna gång får det inte bli fel och det är nervöst. Jag anser att de borde ha vetat hur allt ska gå till, redan vid det förra valet.

Nu tror och hoppas socialdemokraterna att de ska få fler röster, då de bytt partiledare och Mona inte finns med i bilden. Jag ser inte detta som ett likadant val som förra gången då förutsättningarna har ändrats. Det är helt andra spelare med i leken och även valfrågorna har ändrats. Det man gick till val på då, finns det facit på i vissa fall och denna gång har man kunnat utelämna frågor som man sett var fel. Det gäller ju alla partier och även det samarbete de rödgröna hade har spruckit.

Idag samarbetar mp i de flesta fall med de borgerliga partierna och inte med socialdemokraterna. Eftersom de anser att borgerliga partier har mer erfarenhet av att samarbeta och det har inet socialdemokraterna som inte är lagspelare. Vilket är konstigt då de vill profilera sig som lagspelare. Men ser man på historien så har socialdemokraterna aldrig behövt vara det, då de haft så stor majoritet. De har kört sitt eget race och gör det fortfarande, trots att de tappat greppet om väljarna.

Så i mina ögon är detta val ett nytt val och inte ett omval. Det är kostsamt och tar kraft från saker som man istället borde fokusera på. Att driva frågorna man gick till val på tidigare. Nu får man börja om och i många fall med nya frågor.