Aftonbladet tar upp psykvården

Annonser

För ett tag sedan frågade aftonbladet sina läsare vad de ansåg borde granskas närmare. I våras tog tidningen skolan under luppen och nu ville de ha uppslag om ett nytt ämne. Psykvården var det läsarna tyckte var viktigt. Lite genant måste det väl ändå vara att som en socialdemokratisk tidning granska en vård som detta parti avskaffade. Nu undrar jag om de vågar granska hur detta skedde och vad som sades då. Inte bara hur allt är idag och vilka läkare som skor sig på att skriva ut narkotiska preparat.

Börjar de skriva om hur nedmonteringen av psykvården gick till och vilka som bestämde att det skulle ske, tycker jag att det börjar bli en seriös granskning. Jag menar inte att någon enskild politiker ska hängas ut utan det vore intressant att läsa hur man ersonerade och hur man ville att vården skulle bli i framtiden. Att skicka ut sjuka människor i samhället utan redskap att klara sig är oansvarigt och det är väl så vi vanliga människor uppfattar att det gick till. Plötsligt skulle en psykiskt sjuk människa sitta ensam i en lägenhet och sköta sig själv. Inte undra på att vi har så många uteliggare idag.

För att få en debatt om psykvården och engagera människor bör reportrarna dyka ned i den debatt som föregick stängningen av sjukhusen. Har vi inte svikit de som är sjuka?