Sture Bergvall

Annonser

Jag följer turerna kring denna man och vad som hänt sedan han erkänt flera mord runt om i Sverige. Då hette han Tomas Quick och verkade helt borta då han vallades runt på olika mordplatser. Vad fick honom till att erkänna något han aldrig gjort? Hade han så dåligt självförtroende att andra kunde få honom att tro sig vara gärningsman till allt detta? Svårt att veta men denne Quick skakar som en galning när han leds runt och hur kan en mördare ha sådana känslor och ändå ha mördat. Det är ju hemskt om man pressat en man till att erkänna allt detta.

Hur är det med vårat rättsväsende egentligen och våra åklagare? Kan vi lita på att den som blir dömd i domstol verkligen är den som begått brottet eller brotten? Läggs alla bevis fram på ett korrekt sätt?

Många frågor ploppar upp i huvudet när man hör alla turer. Jag förstår att Quick bytt namn till Sture Bergvall och inte vill ha något att göra med denne skakande man att göra. Han var nedbruten och blev sjuk av den behandling han fick. Hoppas bara att han får leva sitt liv ifred nu och orkar fortsätta efter detta. Men han kan ju också vara skyldig till något av morden och sliper undan det straffet. Får vi någonsin veta?