Laikaindianerna

I Sydafrika finn en grupp indianer som kallas Laikaindianer. De kommer från olika stammar och är från början schamaner som uppnått en mycket hög kunskap. De har lyckats bevara sin kunskap genom århundraden, genom att fly upp i bergen när kontinenten invaderats av till exempel spanjorerna. Man har fört över kunskapen till nästa generation, och så vidare. Nu har man bestämt att det är dags att fler än indianer ska få denna kunskap. Därför utser man speciella lärjungar som får gå i lära under ett antal år.

Jag har fått en bok i min hand, där en av de icke indianerna har skrivit ned denna kunskap som Laikaindianerna lärt ut. Så paralellt med mitt sluta klaga armband ska jag återge deras kunskap. Det blir som ett komplement till armbandet och kanske lättare att följa.

Kanske som gör livet lättare att leva och gladare. Det är i allafall min förhoppning.

Boken heter: De fyra insikterna och är skriven av: Alberto Villoldo som är en medicinsk antropolog, som levt långa perioder i Amazonas och Anderna. Han tillhör nu Jordbeskyddarna, som Laikaindianerna kallas.

1 svar på ”Laikaindianerna

Lämna ett svar