Återupptäck din förmåga att se med nya ögon

En vd på ett stort företag fick höra av en konsult att han skulle bli mer kreativ om han tog av sig skorna, när han var på affärsmöten. Detta kanske gjorde en viss skillnad i hans förmåga att bryta sitt vanliga tänkande, men det gjorde inte att hans förmåga att styra företaget förändrades. Han trodde att han hade hittat en genväg till kreativitet, men det enda han gjorde var att ta sig ur skornas begränsningar.

Han behövde släppa taget om sina föreställningar som höll honom på plats. Hans tänkande behövde mer frihet, inte fötterna.

Att ändra på yttre attribut, kan göra att vi känner oss friare, men vi ser inte på saker med nya ögon för det. Vi behöver sätta oss in i hur andra ser på företeelser och utifrån det förändra vårt sätt att se. Först då kan vi ändra på vårt agerande och tänka kreativt.

Lämna ett svar