Ryssland avvisar resolution mot Syrien

Annonser

Ryssland som är ett av vetoländerna i säkerhetsrådet, avvisar en resolution om sanktioner mot Syrien, om våldet mot landets innevånare inte upphör. Motiveringen var att det inte hotar internationellt och inte är någon fara för andra länder. Kina och Libanon var också mot sanktionerna. Det var EU länderna och USA som lade fram förslaget, som röstades ned.

Att just Ryssland inte tycker att det är någon risk internationellt och att FN inte ska ingripa får mig att inse vilken människosyn de har. FN ska värna om människorna och här dör de för att de vill ha mänskliga rättigheter, vilket borde vara anledning att göra något. Men Ryssland tycker inte att det är nog. De behandlar ju oliktänkande på liknande sätt och var för inte alltför länge sedan en diktatur. Men jag trodde faktiskt att de hade kommit längre i sitt tankesätt.

FN borde kanske ändra vilka som har veto eller inte. Fler länder som går samman kunde slå ut ett veto så att det är majoriteten som bestämmer i frågor som tas upp i säkerhetsrådet. Eftersom Ryssland inte är en stormakt längre kanske de inte ska vara med där utan något annat land? Jag anser att dessa frågor borde tas upp i FN och att fler EU länder skulle vara representerade i säkerhetsrådet.

Folk ska inte behöva dö för att något land har ekonomiska intressen i det aktuella landet. Ryssland har stora intressen i Syrien och skulle antagligen bli av med en hel del av dem om diktaturen faller. Fruktansvärt att vara så kall för att skydda sin ekonomi.