Socialministern kritiserar försäkringskassan

Ulf Kristersson (m), socialminister har fått ta del av en utredning som gjort av försäkringskassorna. Han anser att de som söker förtidspension inte bedöms lika i de olika kassorna. Underlag för bedömningar är läkarintyg och det är dem som underkäns. Jag vet då jag arbetet på försäkringskassan, att ett utlåtande från lekmän läggs till utredningen om den sökande och ligger till grund för hur man ska ge förtidspension eller inte.

Samma gäller för långtidssjukskivna, de som har livränta och arbetsskador. En lekman ska sitta och bedöma hur trovärdig den sökande är. Jag arbetade där när jag endast var 23 år gammal. Med andra ord hade jag väldigt liten erfarenhet av arbetslivet eller sjukskrivningar, vilket jag absolut inte var ensam om. Jag fick ett antal ärenden som jag skulle läsa igenom, be om nya läkarintyg om så fordrades, sedan skriva en bedömning om det var trovärdigt att den sökande var sjuk eller arbetoförmögen. I vissa fall skulle jag ringa den sökande och fråga ut personen i fråga.

Jag minns särskilt en gång då jag inte trodde mina ögon när jag läste akten om en person som satt förlamad i rullstol, samt saknade ett ben. Den personen skulle jag ringa och fråga om situationen var densamma nu som tidigare. Då började jag fundera på om folket på försäkringskassan var idioter. Jag ringde aldrig för hur skulle jag kunna göra det, utan skrev endast i utlåtandet att situationen var oförändrad och till viss del sämre än tidigare. Herregud, vad kunde ha förändrats för en som är handikappad?

Så här håller jag absolut med Ulf Kristersson , att försäkringskassorna borde ha exakta direktiv hur de ska göra. Bedömningen ska göras av kunnigt folk som läkare, eller sjuksköterskor som har någon kunskap om sjukdomar. Inte avdankade lekmän som sitter där idag.

Om folk bara visste så skulle håret resa sig på deras huvuden.

Lämna ett svar