Demonstrationer som verkar utmynna i inbördeskrig

Det började som demonstrationer mot regimen i Jemen, där man krävde rättigheter till folket. Svaret blev att stridsvagnar sattes in mot obeväpnade människor och många har blivit dödade. Gulfstaterna har försökt få presidenten Ali Abdullah Sahles att göra eftergifter som skulle få slut på demonstrationerna. Tre gånger har man förhandlat med honom och efter tredje gången han sagt nej, och vägrar att göra fler eftergifter har allt trappats upp.

Inatt hördes explosioner i staden Saana och fyra människor har dödats. Tydligen är det klanhövdingen Sadiq al-Ahmars anhängare som försöker ta över delar av staden. Människor flyr och det hela verkar utmynna i ett inbördeskrig, som man försökt undvika med förhandlingarna. Nu har USA börjat evakuera sina ambassadanställda, då situationen blivit farlig för dem. Presidenten anklagar al-Qaida för att försöka ta över staden.

Ännu ett ditatorstyrt land som är i kaos och det är folket som får lida. En envåldshärskare som hållit dem i ett järngrepp och låtit dem svälta, ser landet i uppror, men ger sig inte eftersom han inte inser att hans dagar är räknade som president. Det är lika tragiskt som förväntat att han inte inser fatum. Frågan är om FN kommer att agera och skicka in hjälp till folket, eller låter man gerillan sköta alltihop? Det är väl svårt att agera med insatsstyrkor eftersom det börjar bli regelrätt krig. Men ekonomiskt kan man försöka få presidenten på fall eller försvaga hans agerande.

Lämna ett svar