Har du koll på nya lagar som införs den 1 juli?

Här nedan ser du de nya lagarna som börjar gälla från och med den 1 juli.

 

Nya lagar påverkar från diskbänk till fängelse

Fosfatfritt diskmedel hemma: Det är sedan länge förbjudet att använda fosfater – som skapar övergödning i sjöar – i tvättmedel hemma. Nu ska även maskindiskmedel omfattas av förbudet – men affärerna får under en övergångsperiod på ett halvår fortsätta sälja det (1 juli 2011).

Mer medling och medlare får tystnadsplikt: De som är oense ska få mer hjälp att lösa tvister på frivillig väg – utanför tingsrätten. Parterna ska kunna delta i medling utan att preskriptionstider löper ut under tiden. Medlaren ska få tystnadsplikt och ska därför inte kunna kallas som vittne i domstol om pågående tvist. När tvisten når domstolen ska tingsrätten uppmanas att fortsätta trycka på för en förlikning (1 augusti 2011).

Nya bud häkte och fängelse: Fångar ska normalt avtjäna minst en fjärdedel av strafftiden, allra minst två månader, innan personen får första permissionen. Den som får permission ska kunna kontrolleras med fotboja. En intagen ska oavsett strafflängd kunna placeras på en säkerhetsavdelning vid risk för rymning. Tidigare var gällde detta endast fångar som dömts till fängelse längre än två år. Den som är misstänkt för brott och häktad med restriktioner, såsom till exempel att nekas att läsa tidningar, ska i fortsättningen kunna överklaga beslutet.

Högre maxstraff för sexköp: Den som köper sexuella tjänster har tidigare som mest kunnat dömas till fängelse i sex månader men riskerar efter halvårsskiftet fängelse i upp till ett år. Skärpningen ska skapa utrymme för mer nyanserade bedömningar (1 juli 2011).

Kampen mot organiserad brottslighet: Nu ska kriminella inte kunna investera eller föra ut vinster från brott ur Sverige och därmed göra dem onåbara. Nya lagen gör det möjligt för Kronofogden att sända över ett svensk beslut om att beslagta vinster från brott till andra EU-länder där den dömde har tillgångar. Andra ändringar som ska underlätta kampen mot den organiserade brottsligheten är att förberedelse till koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) kriminaliseras. (1 juli 2011).

Märkning av vapen: Krav på märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar av ammunition vid tillverkningen. Vapen och delar som förs in i Sverige ska också märkas. Den som bryter mot lagen genom att inte märka, förfalska märkning eller sudda ut den kan dömas (1 juli 2011).

Högskolestudenter får mer: Totalbeloppet för studiemedel ökar med 498 kronor per månad vid heltidsfart. Snart landar alltså 9400 kronor i fickan (1 juli 2011)

Barn ska leka säkrare: En 20 år gammal lag ersätts av gemensamma EU-regler som förbjuder en mängd allergiframkallande doftämnen i barns leksaker. Dessa nya regler gäller tillverkare, säljare och köpare. Uppfylls inte de nya säkerhetslagen är det bara att skrota leksaken. Märkning av ämnen som kan vara farliga för vissa barn ska vara tydligare. Det ska också vara lättare att i framtiden spåra vem som har sålt och tillverkat en farlig leksak.

Lämna ett svar