Vi glömde baltländerna säger Reinfeldt

Idag firar baltländerna sin frihet och det med rätta. Under Sovjets styre hade ingen i Estland, Lettland och Litauen något att säga till om. Ryska var obligatorisk i skolorna och det egna språket fick inte talas i officiella sammanhang. Sverige gjorde inte mycket för att hjälpa dessa länder under denna tid utan lät Sovjet styra och ställa precis som de ville. Men det är klart att en socialdemokratisk regering som med hjälp av vänsterpartiet styrde Sverige tyckte att det var bra som det var. Alla var ju kamrater och sjöng internationalen så taken bågnade under denna tid som ju herr Juholt vill ha tillbaka.

Dessa tre länder kämpar med ekonomin och sin identitet som stulits från dem. I kommunistiska samhällen ska alla vara lika och ingen får sticka ut så men struntade i att det var tre olika länder med olika språk från början. Många av de människorna arbetar i Sverige nu då lönerna ligger långt efter och levnadsstandarden inte höjts speciellt mycket. Man vill bli av med allt som påminner om Sovjet och styret som man hade och de ryssar som nu bor i dessa länder har det tufft.

Vi kan nog inte förstå hur det är att vara ockuperade av ett annat land eftersom vi aldrig varit i den situationen. Därför bör vi försöka hjälpa dessa länder idag. Det skulle vi vinna mer på än att försöka vinna ekonomiskt på att etablera oss där för att de har lägre löner och sko oss på det. De är lika mycket grannländer som Norge,Danmark och Finland.

Lämna ett svar