Det kallas omorganisation

Det ordet är säkert många av er väldigt bekanta med. Något som arbetsgivare och konsulter svänger sig med i tid och otid. Ibland är det stora förändringar där personal får sluta eller så är det små där nya arbetsuppgifter omfördelas. Men varje gång är det ett sätt för företaget att spara pengar enligt ledningen. Många gånger blir det inte alls så att pengar och tid sparas utan det blir endast mer arbete för dem som drabbas av det.

Så fort någon sägs upp i en omorganisation blir ett visst antal arbetsuppgifter hängande i luften och eftersom de måste utföras så blir det de kvarvarande som får ta sig an dem. Om jag tar ett exempel: En receptionist sägs upp och utöver att svara i växeln brukar följande arbetsuppgifter utföras av den personen, postsortering med allt vad det innebär, besöksmottagning, frankering av post, viss sortering av papper och diverse andra “små” uppgifter som ingen annan vill göra. Dessa arbetsuppgifter anses av ledningen som obetydliga och hamnar i regel hos någon på ekonomiavdelningen.

Detta är endast ett litet exempel och vad vill jag komma fram till? Jo, säg att du inte är speciellt intresserad av teoretiska kunskaper i skolan och därför utbildar dig till t ex. elektriker. Du får anställning på ett mindre företag och börjar ditt jobb som du tycker är roligt. Att arbeta praktiskt är vad du vill och är duktig på. Så kommer någon konsult eller ledningen och säger att nu ska du sköta inköp av verktyg som du använder, reservdelar, göra en offert på allt arbete och det som hör till och till sist fakturera hela arbetet. Ett merarbete som innebär att du istället för att vara ute och arbeta praktiskt måste tillbringa minst ett par timmar varje dag med de nya arbetsuppgifterna. Inte vad du tänkt dig när du tog jobbet.

Ändå ska du tjäna in alla pengar och hinna med samma arbete som tidigare. Företaget vill spara pengar menar man. Resultatet av detta blir endast att du blir stressad, inte hinner med det du brukar göra, vantrivs och företaget förlorar den inkomst som du brukar bidra med varje dag.

Detta händer för alla idag och det är företagsledningen med inhyrda konsulter som kommer på detta utan att fråga vad personalen anser. Det kan gå så illa att företag får lägga ned på grund av att man inte förstår att låta foka arbeta med det som man är bra på. Utbildar jag mig till något inom ekonomi så är det det jag vill syssla med och är bra på, inte att sortera post eller svara i växel. Är jag målare så vill jag syssla med det och inte inköp eller fakturering. Låt var och en sköta det som den är bra på och utbildad till istället för att tvinga dem till arbetsuppgifter de inte kan eller vill göra.

Min kritik är mot dessa företagskonsulter som tycker till och kommer med fina bildspel och tabeller hur bra allt ska bli om man omorganiserar utan att förankra det hos de anställda. Det lilla man sparar på att ta bort en anställd förlorar man på att andra får en arbetsbelastning som ger ökad vantrivsel och stress. Vilket i det långa loppet blir sjukskrivningar och att folk söker sig bort. Verkligheten syns inte på bildspel eller tabeller.

Lämna ett svar