Hur kan någon bli terrorist?

De fyra män som nu sitter anhållna i Göteborg är mellan 23 och 25 år gamla, och har alla viss kriminalitet bakom sig. En av de anhållnas föräldrar förstår inte hur han kan ha blivit såhär och har ingen kontakt med mannen sedan lång tid tillbaka. De kom hit i tonåren och har troligen haft svårt att komma in i en svensk gemenskap vilket gjort att de sökt sig till varandra. Hudfärg och religiös tro har fått dem att känna gemenskap och de har sökt stöd hos varandra. Vi har kunnat läsa om dessa tonårsligor som härjat i olika stadsdelar och attackerat polisen, som symboliserar samhället och upprätthåller det för alla extrema grupper. RAF (Bader-Meinhof ligan) riktade in sig mot poliser och andra som Röda brigaderna i Italien gjorde också det på 80-talet.

Genom hela människans historia går en röd tråd där det dödas i religionens namn. Så det är inte så konstigt att från dessa ungdomsligor uppstår ett hat mot samhället och istället för att göra inbrott övergår man till terror. Dessa unga män är ett lätt byte för terrornätverk. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt att det uppstår sådana grupper i Sverige. Det har inte att göra med klasskillnader utan med vår tid och de strömningar som finns runt om i världen just nu. Våra sociala nätverk gör att det är lätt att få ut sin åsikt och få anhängare. I alla tider har ungdomar gjort uppror mot sina föräldrar, vänstern som kom under 70-talet, punken under 80-talet och hip-hopen under 90-talet är sådana uttryck.

Tyvärr har våldet blivit mer aggressivt och terror har blivit något som lockar. Bara att gå till vårt grannland Norge där en ensam man lyckades mörda flera människor. Att det nu verkar vara män med muslimsk bakgrund är en ren tillfällighet för det kunde lika gärna ha varit någon högerextremist som planerat något. Att utplåna terror går inte utan vi kommer alltid att ha någon grupp som vill förändra med våld och på så sätt göra sin röst hörd. Alla kan bli terrorister och som medmänniska måste vi bry oss annars får det ordentligt fäste i vårt samhälle.

Lämna ett svar