Hur kan en kommun slarva så?

Bryr vi oss så lite om någon försvinner att vi inte ens kollar upp om något har hänt? Jag har följt skeendet i Sigtuna och tragedin där.
En mor som dödar sina barn mår inte bra och det borde någon sett.
Vi bör ingripa då det verkar vara något fel och inte vända ryggen till.

Varför är vi så rädda för att blanda oss? Myndigheterna måste bry sig mer och vara mer lyhörda.
Jag anser att de har lika mycket skuld till barnens död och borde stå till svars för det.

Att blunda för när skolan skickar ett brev om att barnen inte kommit till skolan är tjänstefel.

Lämna ett svar