Läser morgontidningarna

Det handlar naturligtvis om vapenfabriken i Saudi och vem som sagt vad. Vilka bär ansvar för de olika turerna och vilka som säger sig inte ha något ansvar alls. Nu är det ju så att det sitter x antal politiker från de olika partierna i utskotten och ett är utrikesutskottet. Där diskuteras alla frågor som Sverige är inblandade i. Jag har mycket svårt att se att ingen av de i utskottet inte skulle veta om denna affär. Vi har ingen diktatur i Sverige där t ex alliansen kan besluta om saker utan att få stöd av något annat parti. Alla vet ju att de inte har majoritet idag. Så i mina öron är det löjligt att svära sig fri från någon som helst vetskap.

Sekretess råder säkert kring vissa utrikespolitiska frågor men utskottet är med all säkerhet underättade. Det är en svår balansgång att exportera vapen och teknologi till andra länder. Skulle man skärskåda alla länder så borde man kanske inte alls exportera sådant. Men Sverige är beroende av export för vår ekonomi och får man ett saftigt bud så, är det säkert svårt att säga nej. Ska vi ha vapenindustri så måste vi också exportera. Lägger vi ned vapenindustrin så kommer det bli ett stort antal människor som blir utan jobb. Frågan är om vi har ersättningsindustrier till detta. Idag har vi inte det.

Sedan måste vi också fråga oss om vi lägger ned dessa industrier och blir helt beroende av import från andra länder. Vilka länder kan vi köpa från? Är det egentligen något land som är 100% demokratiskt där det råder total jämlikhet på alla plan? Härmed vill jag inte försvara att vi bygger en vapenfabrik i Saudi, utan endast belysa hur svår denna fråga är. Var drar man gränsen för vilka länder man ska exportera till?

Lämna ett svar