Jan Eliasson blir andreman i FN

Han vill själv inte tala om ålder och det tycker jag är bra, det finns bara en själslig ålder. Att ett sådant organ som FN tar tillvara på en kunskap visar bara att ålder inte behöver vara en nackdel. Den företagsledare som kan konsten att mixa olika åldrar, kön och nationaliteter får med all säkerhet den bästa arbetsstyrkan. Nu har ju forskare hittat åldergenen och i framtiden kanske vi har ett piller som förlänger livet med 20 år. Då behöver världen inte vara oroliga för att det ska bli brist på arbetskraft.

Jag tycker att det ska vara valfritt att arbeta efter 60 års ålder. De som känner att de har mer att ge, ska få den möjligheten och de som inte har kraft att göra det kan få pensionera sig. Att tvinga alla till arbete efter den åldern är fel. Tror vi måste hitta andra förhållningsätt till detta med pensioneringen. Det är värdefullt att ta tillvara på kunskap som finns och även låta ungdomar arbeta tillsammans med de som har den. Se bara hur man gör i FN.

Lämna ett svar