GIGO

Det är en term på internet som betyder “garbage in,garbage out” (skräp in, skräp ut).

Efter tanken på att datorer är neutrala och opersonliga som bara svara på det som matas in i dem. Så matar du in dålig eller felaktiga koder eller kommandon, då är det också skräp som kommer ut. Vilket blir dåliga resultat.

Samma sak gäller i våra liv. Skräp ut,skräp in. När du klagar och gnäller över saker i ditt liv så får du bara mer av det. Så stanna upp och bli tyst en kort stund innan du klagar. Formulera det du vill säga till en positiv mening istället så slutar det snabbare. Håll tillbaka det negativa. På grund av dåligt självförtroende och självkänsla har vi en konstig tro att det goda vi har just nu inte håller i sig utan vi säger alltid att jaja snart blir det sämre. Men så är det inte. Det är vi själva som gör att situationen blir sämre.

Tänk efter regn så kommer sol.

Lämna ett svar