Varseblivningsnivå 2 Jaguaren

Idag börjar jag med nästa varseblivningsnivå enligt Laikaindianerna. Denna nivå är det sinnet som tolkar vår verklighet. Sinnet kan orsaka psykosomatiska sjukdomar, men kan även återställa hälsa. En positiv attityd kan ge glädje och frid till oss själva och vår omgivning.

Upplevelser påverkas av våra tankar, och att allt inte är som det ser ut i den fysiska världen. Vi vet vad vi kan välja, men vi vet också att våra valmöjligheter begränsas av våra föreställningar om en företeelse eller sak. Ett bröd representerar mer än bara något som kan tillfredställa vår hunger. Vi vet var det kommer från och vi kan välja att äta det eller spara det till ett senare tillfälle.

Föreställningarnas, idéernas och känslornas värld förknippas med jaguarens nivå, eftrsom denna nivå kan omvandla situationer så att vi ser dem i ett nytt ljus. Sex är inet bara sex, utan kan ge oss närhet och en känsla av gemenskap.

Lämna ett svar