Lite mer om nivå 2 Jaguaren

På samma sätt som den mentala nivån omsluter den fysiska, innefattar jaguarens nivå det vi upplever på ormens nivå. Som när vi  har huvudvärk är vi medvetna om smärtan, men vi tänker också på hur den uppkommit. Kan det vara något vi ätit, bekymmer om arbetet eller ett gräl som är orsaken?

Vi kan se mycket mer i situationer än vi skulle göra på ormens nivå, och därför kan vi också tänka ut många fler lösningar. Eftersom vi har så många fler möjligheter kan vi genomföra effektiva förändringar och lösa mer komplexa problem.

Lite mer att vi tänker på orsak och verkan.

Därför är det viktigt att vi höjer oss till jaguarens nivå och inte stannar på ormens.

Lämna ett svar