Några sanna ord

Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!

Vad förmån har människan av all möda som hon

gör sig under solen? Släkten går, och släkten

kommer, och jorden står evinnerligen kvar. Och

solen går upp, och solen går ned, och har sedan

åter brått att komma till den ort där hon går upp.

Vinden går mot söder och vänder sig så mot norr.

Den vänder sig och vänder sig, allt under det att

den far fram, och så börjar den åter sitt kretslopp.

All floder rinner ut i havet, och ändå blir havet

aldrig fullt.       -Predikaren

Lämna ett svar