Fjärde och sista nivån: Örnen

Då har jag kommit till sista nivån, när det gäller varseblivning enligt Laikaindianerna.

Örnen svävar högt ovanför marken, och kan upptäcka en mus 500 meter under honom. Så på denna nivå är verkligeheten 99 procent medvetenhet och 1 procent materia. Det finns ganska lite form och substans och det är energi som är språket. Den del av hjärnan som föknippas med den här nivån är den främre delen av hjärnbalken.

När du frågar en Laikaindian vem hon är säger hon: “bergen är jag, floden är jag, örnen är jag, klippan är jag.” Detta är alltså vår andliga nivå.

Från kolibrins nivå är vi noga med återvinning, men från örnens nivå ifrågasätter vi varför vi inte slutar med plastföpackningar helt och hållet. Vi går djupare in i våra medvetande och blir jordbevarare.

Lämna ett svar