Utrikesministern följer skeendet i världen

Från sin semester följer Carl Bildt det fortsatta läget i världen. Eftersom det händer saker hela tiden får han otaliga telefonsamtal från olika håll. Det han befarade i början av revolten i Libyen verkar bli verklighet. Bombningarna av Gadaffis luftvärn har inte nått önskvärda resultat och man har i det närmaste nått ett dödläge. Likt det som var i forna Jugoslavien, som han var mycket involverad i. Så detta kan bli en långdragen konflikt. Då Gadaffi inte alls är som de ledare som var i Kosovo. FN har åtminstone förhandlat sig till att hjälporganisationer kan nå in i Miserata som är en mycket hårt drabbad stad. Men att gå in med markbaserade trupper utesluter han helt.

Läget i Syrien ser han som ytters allvarligt då han befarar att demonstrationerna ska utmynna i ren revolt. Att det ska bli lika lätt som i Egypten eller Libanon tror han inte. Hur säkerhetsrådet kommer att agera är en stor fråga, och ser stora svårigheter i att komma överens.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/04/19/mellan-miserata-och-homs/

Lämna ett svar