Utrikesministern arbetar trots ledighet

Av inlägget nedan kan vi konstatera att Carl Bildt, är ledig men ändock inte ledig. Telefonen har tydligen gått varm på grund av allt som händer i bl a Libyen och Syrien. FN Har nu fått tillåtelse att sända hjälp till Tripoli vilket folket där måste se som en lättnad. Många av länderna inom EU förordrar att man ska sända in marktrupper men detta är inte aktuellt i nuläget. Man får invänta vad FN beslutar i det. I Syrien sprider sig demonstrationerna till landsbygden och det återstår att se vad som händer där. Samtalen angående Kroatiens inträde i EU fortskrider . Nu hoppas Carl Bildt att han kan få fira påsk utan alltför många telefonsamtal

http://carlbildt.wordpress.com/2011/04/21/paskhelg-vid-telefonen/

Lämna ett svar