Motsättningarna är inte över i Egypten

Ett av de första länderna som stred för demokrati var Egypten. Mubarak avgick och nyval utlystes. Allt väl då? Inte alls, då Mubarak avgick menade han att foket får välja mellan honom eller stridigheter mellan muslimer och kopter (kristna boende i Egypten). Denna skism har på gått i många år och såg ut att ha planats ut under de demonstrationer som fick regimen på fall. Man såg flaggor med både hammaren och skäran tillsammans med korset och man tycktes enade. Denna samhörighet är mycket skör och nu har stridigheter utbrutit mellan grupperna igen.

Nio döda och flera hundra sårade efter helgens bråk mellan grupperna, läser man i tidningarna. Nästan 200 människor är fängslade och ska ställas inför rätta. Men är det verkligen extrema islamister som gett sig på kopterna? Rapportena från Kairo säger att det är forna regeringssoldater och anhängare till Mubarak som nu sitter fängslade. Kanske var det ett hot han uttalade i och med sin avgång. En planerad attack för att bryta den enighet som varit mellan muslimer och kopter.

Jag tror att varje land som nu kämpar för demokrati, kommer att få uppleva grupper som hela tiden vill förstöra den sköra enighet som kan råda mellan skilda grupper. Man väcker gamla meningsskiljaktigheter till liv. Vi kan bara se hur nazister i alla tider gjort det med jämna mellanrum. För att framstå i bättre dager och som ett alternativ till det som råder nu. Man vill visa att den regering som nu leder landet inte klarar av detta. Jag hoppas att den rättegång som nu blir i Kairo, kommer att visa att regeringen är kapabel att ta itu med detta.

Lämna ett svar