Åklagare vid internatinella brottsmålstribunalen i Haag har utfärdat arresteringsorder

Äntligen kom det som jag väntat på. En arresteringsorder har utfärdats mot Gaddafi för brott mot mänskliga rättigheter. Man har samlat in bevis för att han gett direkta order om att döda civila. Hans son har också fått en arresteringsorder mot sig. Då denna tribunal inte har någon polisiär styrka får man luta sig att de trupper från nato och eu som opererar i Libyen ska utföra gripandet.

Denne despot har utövat terror mot sina landsmän i flera år och äntligen har man material nog för att åtala. Hur nato och eu kommer att agera återstår att se. Detta betyder att man måste fånga Gaddafi levande och det kan innebära stora svårigheter. Jag förmodar att tiden för att Gaddafi ska kunna nå ett avtal om fri lejd nu är förbi. Detta är verkligen en framgång.

Ska världen äntligen få se denne man stå till svars för alla övergrepp han beordrat? Jag hoppas verkligen det.

Lämna ett svar