Utrikesministern rapporterar om intressanta diskussioner

Bilderbergmötet har enligt Carl Bildt varit mycket givande och många intressanta diskussioner har uppstått. En skara människor har demonstrerat utanför under dessa dagar, men då de är helt informella diskussioner, har inga beslut om något tagits.

Bildt har även nu haft en fortsatt dialog med Kinas representant, samt försökt förklara vad man försöker åstadkomma i Afghanistan och hur man vill nå dit. Viktigt att detta kommer fram till de nationer som är mest skeptiska.

Idag ska han försöka ta sig till Baku via olika flyplatser för besök i Armenien, Georgien och Azerbadijan. Tilläggas bör att det inte finns något kommersiellt färdmedel från Baku till Yerevan, vilket kan bli en spännande färd.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/06/11/kanske-baku-och-sedan/

Lämna ett svar