Ship to Gaza fortfarande i blockad

Skeppet har fortfarande inte fått tillstånd att resa vidare och tydligen är fler stater inblandade i denna blockad. Att förvägra palestinierna dessa förnödenheter gör inte tillståndet i mellanöstern bättre. Många olika fokslag är ombord på båten och deras enda krav är att få fortsätta till Gaza, då de kämpar för att mänskilga rättigheter ska gälla för alla i världen.

Jag ser det som att stoppa skeppet endast ger gödsel till terrorister och inte befrämjar någon. Att isolera folk från omvärlden och låta dem leva i armod är omänskligt. Hjälporganisationer borde kunna få komma ombord när skeppet anländer och kontrollera att det inte finns vapen eller militärer med i lasten.

En gammal judisk dam som är med ombord säger: att det finns två olika sorters judar, de som säger att förintelsen aldrig ska hända dem igen och de som säger att förintelsen aldrig ska få hända någon någonstans. Denna dam överlevde förintelsen under andra världskriget.

Detta måste lösas innan något framsteg kan göras angående mellanöstern.

Den som vill läsa mer om detta kan läsa Mattias Gardells artikel på aftonbladets kultursida.

Lämna ett svar