Utrikesministern mot Bryssel

I gårdagens inlägg gör Bildt några intressanta iakttagelser angående tidiningsskandalen i England. Han vill inte jämföra med svensk journalistik, men jag tycker att ibland är den på väg åt samma håll. Journalister som vill försöka påverka landets politik och bestämma vem eller vilket parti som ska styra landet. Det anser jag är förkastligt och inte deras jobb. En journalist ska iakttaga och rapportera det som sker. Att man sedan skriver sina artiklar utifrån sin egen partiåskådning må vara hänt.

Jag ser hur journalistiken förändrats genom åren och hur de tror att de är gudar. Men deras artiklar och påståenden är inte alltid så välgrundande som de vill påskina. Alla vet ju att journalisthögskolan är en skola med vänstersympatier så de skolas ju där och den som kan stå mot detta tryck är stark.

Carl Bild åker nu till Bryssel för att inom EU föra samtal om Afghanistan och Nord afrika. USA verkar vara helt upptagna med sitt eget och med val nästa år kommer säkert utrikespolitiken i andra hand. Jag tycker att det är helt rätt att EU:s länder ska agera och inte vänta på att USA ska göra det. Vi har en bättre ekonomi än USA och det trots att ett par länder krisar just nu. Som enhet är vi starka och i mitt tycke mindre benägna att ta till vapen än det stora landet i väst. Kan vi få tillstånd en politisk process i dessa länder vore det bra.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/07/17/ater-mot-bryssel/

 

Lämna ett svar