Får du lön idag?

De Saab anställda får ingen lön idag och det är inte första gången detta händer. Hur ska hyra och andra skulder betalas? Vad ska man handla mat för? Jag anser att företagen måste ta mer ansvar för sina anställda, och då menar jag alla stora företag som endast verkar köra över dem. Tydligast märks det när ägandet är utländskt, fast det finns säkert undantag. Men de märks inte lika väl.

Idag lönar det sig inte att vara trogen sitt företag, snarare straffas man i det långa loppet. För säljs företaget man arbetar på till en utländsk köpare ser de endast till siffror och att öka dem på olika sätt. Det gäller även en del svenska ägare. Människorna som genererar dessa vinster ser de aldrig och så fort det dalar så kan man skära bort lite i personalkostnader. Ett utländskt företag har inte heller någon känsla för bygden eller hur trogna de anställda varit genom åren. De far illa av detta oansvar och mår psykiskt dåligt.

I Sverige protesterar vi inte på samma sätt som ute i Europa och vi borde lära oss av dem. De anställda på Saab borde kanske slänga ett berg av bildelar framför huvudentrèn, så ägarna inte kommer in innan de ordnat fram pengar till lönerna. Som anställd borde man kanske se till sig själv mer än till företaget och jag undrar hur länge de ska stå ut. Ställ mer krav på ägarna och det gäller alla anställda på företag i Sverige. Fackförbunden har inte makt eller medel att utöva påtryckning verkar det som. Tycker inte att det ska få gå till på detta sätt.

Lämna ett svar