Idag diskuteras Palestina inom EU

Catherine Ashton är EU:s speciella sändebud som idag diskuterar Palestina och försöker få igång dialogen mellan dem och Israel. Flera stora ledare har försökt få ett eld upphör mellan de båda staterna, och misslyckats varje gång. En mur har byggts lika hög som den i Berlin och palestinier har vägrats gå över gränsen till sina arbeten. Varor och vatten stoppas vid gränsen och palestinierna lider av detta. Israel fortsätter att bygga nya bosättningar som beskjuts av palestinierna.

Situationen verkar totalt hopplös och det är befolkningen på bägge sidor som får lida. Ingen vill göra några eftergifter och skyller på varandra. Förra veckan fick vi en ny ambassadör i Sverige och han representerar Palestina, det är väl så nära ett erkännande av staten som man kan komma utan att verkligen säga så. Kanske dags att prata med folkpartiet och få dem att gå med på ett erkännande. Partiet för ju en rätt tynande tillvaro just nu med vikande siffror och då borde de andra kunna sätta den pressen på dem.

Palestinierna har ju funnits där minst lika länge som israelerna om inte längre till och med. De måste väl ha rätt att bo där också. Då kanske stridigheterna kan få ett slut och diskussioner börja.

Lämna ett svar