Identitetslösa partier

Idag skriver Lena Melin på ledarsidan i aftonbladet om att centern har svårt att hitta sin identitet. Att de från att ha varit ett landsbygdsparti flörtat med storstaden och totalt tappat sin identitet. Det kanske stämmer men det är fler partier som också tappat detta och däribland socialdemokraterna. För vilka arbetare röstar på dem idag och hur många arbetare finns det egentligen kvar? Industrierna har lagts ned en efter en och flyttat till lågprisländer. Idag är många av arbetarna egna företagare som hyrs in av olika industrier. De sympatiserar inte med det socialdemokraterna pratar om utan slåss för sin överlevnad och klarar inte höga skatter. Det är inte häftigt att betala skatt när du sedan inte klarar av att försörja din egen familj.

De två partier som verkligen har hittat sin identitet är moderaterna och miljöpartiet vilket mätningarna också visar. Att förnya sin politik så att folk kan identifiera sig med den är viktigt när världen förändras. Att försöka vara ett renodlat arbetarparti eller landsbygdsparti fungerar inte idag då många har mer än ett arbete. En bonde idag har ofta anställning i ett maskinföretag och när han inte sköter sin gård så kör han maskin för att få in pengar. Men att bara säga att det är centern som har problem är att ha skygglappar. De partier som inte klarar att förnya sin politik kommer att tyna bort och försvinna. Än så länge är socialdemokraterna stora men när pensionärerna som nu röstar på dem är borta så är läget något helt annat.

Lämna ett svar