Man kan förstå journalistkollegornas upprördhet

När det gäller fallet Dawitt och de två svenskarna som sitter fängslade, då många journalister sitter fängslade på olika platser i världen. De vill värna om tryckfriheten och rätten att bedriva journalistik. Men ibland kan de gå för långt i sina strävanden att försöka få människor fria. Dawitts familj tar helt avstånd från den kampanj som pågår för att få honom fri, då den istället kan försämra hans chanser och skada honom. Människor vill så väl men förståndet hänger inte alltid med i dessa kampanjer. Man måste sätta sig in i de olika ländernas styrelsesätt och lagar för att kunna förstå hur man bör agera, för att kunna hjälpa dem som blir fängslade.

Att kräva av regeringar att de måste agera kraftigare är en naturlig reaktion, men inte alltid det bästa för den som sitter fängslad. Istället kan det förvärra alla chanser att få personen(erna) fria. Iblan kan det vara så illa att man t o m måste låta en rättegång ha sin gång och dom falla, innan man kan göra något från regeringshåll. I flera av de länder där journalister fängslas, råder korruption och krig pågår. Därför måste man få grundlig kännedom om hur man kan och bör agera. Att vi svenskar tänker och tycker si eller så, bryr sig de styrande i dessa länder inte om. I dessa länders vardag kan det vara så att journalister fängslas systematiskt för att tystas ned.

Så oavsett vad vi anser här, måste vi besinna oss och tänka efter före vi gör något.

1 svar på ”Man kan förstå journalistkollegornas upprördhet

Lämna ett svar