KYNNA..!..Shot and Killed by order Swedish Government!!!12 Nov.2011.

Lämna ett svar