Gullivers resor

Gullivers resor är en gammal berättlse som är skriven av Jonathan Swift. En ny filmatisering har eller ska ha premiär i dagarna. Det har gjorts förut, både animerat och som vanlig film. Denna som kommer är en modernare version som är i nutid.

Den handlar ju om en vanlig människa som av en händelse hamnar i en lilleputtevärld, och i olika situationer. Men det är en händelse som jag kommer ihåg väldigt bra.

Två länder går ut i krig för att de inte är överens om huruvida löskokta ägg bör ätas från den platta eller spetsiga änden på ägget. Visst låter det absurt, men vi blir oftast omedgörliga när det gäller våra åsikter istället för att försöka lösa problemet. Vi fastnar och kan inte komma vidare, för vi håller så hårt på vår åsikt att vi inte kan hitta något som vi är villiga att avstå från.

Vår ovillighet att vara flexibla får inte bara konsekvenser för vårt personlliga liv utan också i internationella, politiska sammanhang. Om man undersöker var konflikterna uppstått från så blir man häpen. Orsakerna kan verka löjliga och något som inte borde utmynna i krig och konflikter. Samma sak gäller våra konflikter i det privata.

Var det så viktigt att locket på toasitsen inte vara nere? Som är ett klassiskt exempel på hur bråk kan uppstå. Något att tänka på nästa gång du är på väg att starta ett gräl för en till synes bagatellartad företeelse.

Lämna ett svar