Hur uppfattar vi tiden?

Vi uppfattar tiden som linjär, alltså framtiden ligger alltid före oss och det förflutna ligger bakom oss. Så vi agerar efter att orsak och verkan principen. Något som hände oss i det förflutna t.ex. barndomen gör att vi idag agerar på ett speciellt sätt. Den linjära tiden går i samma takt från dag till dag. Till och med sådant som hände generationer tillbaka påverkar oss idag. Vi kan säga att det är släktens förbannelse. Att alla i släkten har haft magproblem och därför är det inte så konstigt att vi också har det. Det stämmer i viss mån eftersom vissa sjukdomar är ärftliga.

I andra kulturer som i Indien, Sydamerika och fjärran östern betraktar man inte tiden som enbart linjär. Utan man säger att den också snurrar som ett hjul. Därför betraktas den icke-linjära tiden som helig. Många heliga män använder sig av detta i sina läror och lär ut att vi kan avbryta släktens förbannelse genom att se tiden på ett annat sätt.

Därför anser de också att slumpmässiga händelser som att två människor springer på varandra, som meningsfulla och att et finns en orsak till att dessa två människor befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Man inriktar sig mer på syftet och meningen i en händelse snarare än på dess orsak.

Detta tycker jag är tänkvärt och vi skulle kanske må bättre, om vi lärde oss tänka lite annorlunda.

Lämna ett svar