Så tittade vänsterpartiet upp ur snön

Det har varit väldigt tyst om vänsterpartiet sedan valet, och medierna har inte tagit upp någon fråga de fört i riksdagen. Nu publicerar DN ett nytt ramverk som V arbetat fram. Där ska sysselsättningen stå i fokus och statsfinanseran ska stå tillbaka. Alltså en återgång till det som en gång var, med skyhöga statskulder och hög arbetslöshet som följd.

På 90-talet hade vi en arbetslöshet på ca 8% i genomsnitt, och det vill v skylla på den lågkonjunktur som då rådde. I viss mån har de rätt, men jag vill hävda att bidragspolitiken höll nere sifforna om arbetslöshet. I verkligheten var det fler som gick utan arbete. Nu vill de att vi ska sysselsääta fler människor vilket ju är hedervärt, men på vilket sätt frågar jag mig. De flesta som idag är arbetslösa har inte den utbildning arbetsgivarna frågar efter. Civilekonomer, civilingenjörer och andra högre utbildningar.

Alla varken kan eller vill bli något av ovanstående yrken, så vad ska dom utbildas till? Hur ska vi få människor att sträva efter en högre utbildning, då det innebär lika låg lön som alla andra och höga studieskulder?  Den regering som leddes av socialdemokraterna på 90-talet lyckades inte att höja sysselsättningen. I den ingick ju v som bekant.

Mitt recept är istället att främja för att företagen vill stanna kvar i Sverige och att nyetableringar kan ske. Företagsflykten är nog vårt värsta hot idag. Vi har människor i Sverige som är kunniga och villiga att arbeta i industrier och då ska vi se till att de har möjlighet till det. Utbildning är det sista de vill ha, för de har familj i många fall och måste ha in pengar för att försörja dem. De kan inte vänta tills de har en högre utbildning eftersom hyran ska betalas idag.

Lämna ett svar