Utrikesministern bloggar från Washington

Carl Bildt bloggar innan hemresan, från ett soligt Washington där man förbereder den årliga middagen som president Obama håller. Förra året var han roligare än de komiker man hyrt in. Men detta år finns det åtskilliga moln på den amerkanska himlen. De inhemska problemen har hopat sig så Bildt undrar om det finns så mycket att skoja om detta år.

Han kan konstater att alla han varit i kontakt med är ense om att insatsen i Libyen måste fortsätta. USA har fått dra de tyngsta lassen vad gäller Irak och Afghanistan och ska de orka agera lika starkt i fortsättningen? Det viktiga är att tänka framåt och hur den ska bli i dessa länder. Även Syrien som debatteras i FN och sanktioner mot det landet är vad som avhandlas nu. Carl Bildt undrar om det kan ha nog effekt på dess regering eller vad man borde göra.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/04/30/solig-lordag/

Lämna ett svar