Utrikesministern bloggar från Doha

Det är många som slutit upp till denna konferens. Värmen är hög och det är tur att det finns luftkonditionering. Carl Bildts inledningsanförande finns med i hans blogg och är publicerat på twitter.

Quatar är ett mycket rikt land, där man inte vet vad arbetslöshet eller armod är. Man har en stor export av naturgas och 87% av den arbetande befolkningen är gästarbetare. Det byggs överallt och landets inkomster ökade med 20% förra året. Landet är ingen demokrati men då ingen lider direkt så är den opposition som eventuellt finns inte särskilt höljudd.

På fredag ska den arabiska unionen träffas, men Bildt tror inte att man kommer att nå fram till ett beslut angående Syrien lika lätt som man gjorde med Libyen. Iran har anklagats för att hjälpa den syriska regeringen och Bildt menar att det verkar vara riktigt.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/05/09/hogt-i-tak/

Lämna ett svar