Utrikesministern rapporterar från Tallinn

De överhängande diskussionerna på Lennart Meri konventet, har handlat om utvecklingen i nordafrika. Oavsett vilken grupp man deltagit i har diskussionerna handlat om detta. Bildt vill påminna om hur tveksam man var vid forna Sovjets fall och vilka farhågor man hade då.

Det är viktigt att komma fram till hur man tänker hjälpa till i den demokratiprocess som nu pågår. Egypten har svårigheter med sin ekonomi och där bör övriga världen stötta, så att den spirande demokratin inte faller på grund av arbetslöshet och annat som följer på en dålig ekonomi. De nära 400 miljoner människor som kämpar för att få bestämma vem som ska styra landet, kommer att ha en stor betydelse för oss andra länder.

Viktiga diskussioner men det fortsatta mötet ska handla om öst och främst då Ukraina.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/05/14/knappast-battre-da-an-nu/

Lämna ett svar