Utrikesministern gör ett inlägg om internet

I detta inlägg tar Carl Bildt upp något mycket aktuellt, internet och de begränsningar som vissa regeringar vill införa. Frankrike pratar om ett civiliserat internet, där friheten ska begränsas för användningen. Dagens G8 möte kommer att behandla detta och i Turkiet pågår diskussioner om användandet också. Något som Mubarak tog till i Egypten och ströp internet på slutet. Carl Bildt jämför med övriga media och om det kanske också ska tas in i detta, tidningar, tv och böcker bl.a. En farlig väg att gå.

FN kommer att lägga fram ett förslag i slutet av veckan, där Sverige medverkat och som Bildt ser fram mot. Det kan ge en bättre diskussion angående internet.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/05/26/foga-civiliserat/

3 svar på ”Utrikesministern gör ett inlägg om internet

Lämna ett svar