Utrikesministern i Neapel för samtal med Nato

Carl Bildt vistades i Istanbul då nyheten om gripandet av Mladic kom och var ine sen att gratulera president Tadic. Så samtalen angående nordafrika och mellanöstern kom av naturliga skäl i skymundan. Bildt hade också ett samtal med sin turkiske kollega, som befinner sig mitt i valupptakten.

Idag befinner sig utrikesministern i Neapel för samtal och överläggningar med representanter för nato. Det är från Neapel man styr alla operationer när det gäller flygningarna över Libyen. Avsikten är att få Khaddafi att avgå och samtalen ska klargöra hur man bör agera i fortsättningen och Sveriges roll i detta.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/05/26/till-nato-i-neapel-igen/

Lämna ett svar