Moderaterna har valt ny partistyrelse

Sammansättningen kritiseras av aftonbladet och till viss mån kan jag hålla med, då det inte finns mer än en som är av utländsk härkomst. Man svara med att de som valberedningen förslagit har valts på grund av kompetens och inget annat. Någon kvotering har inte gjorts. Alla utom en har högskoleutbildning och de flesta är civilekonomer. Det kan jämföras med den partistyrelse som socialdemokraterna har där meriten är att man sysslat med politik sedan unga år.

Man kan ju fråga sig om de som ska leda landet inte bör ha en högre utbildning av något slag. Då menar jag inte endast höskoleutbildning utan utbildning av alla de slag som gör att man klarar av att tackla svåra texter och kan bemöta andra politiker. Jag säger inte att en målare är mindre intelligent, utan att den miljö och de krav vi ska ha på en politiker kanske kräver utbildning inom teoretiska yrken. Allt beror väl också vilket område man ska agera inom.

I vilket fall som helst ser jag det inte som en nackdel att ha varit ute i yrkeslivet under flera år, istället för att ha haft politik som sitt yrke. När man ska behndla verkligheten bör man också ha erfarenhet av den. Samma gäller ju i näringslivet när man anställer någon på en chefsbefattning. Att då inte kunna något om ledarskap, lagar och författningar kan bli katastrof för företaget. Det krävs lite mer än ett brinnande intresse. Se bara hur det gått för Juholt sedan han tillträdde. Nu ska han få coaching och kanske även mer hjälp för att inte hamna i dessa situationer mer. Vi ska kunna lita på att de som sitter i riksdagen klarar av sina jobb.

Lämna ett svar