Liten fundering över namn

Går här och funderar på namn och tänker då att arbetsförmedlingen är ett namn som är riktigt missvisande. Namnet får en att tänka på en förmedling som leder till arbete, men det stämmer ju inte. De förmedlar inga arbeten idag. I början var det nog tänkt att de skulle göra det och jag kommer ihåg att jag fick hem flera olika lappar på arbeten jag kunde söka. Vad jag vet så kommer inga sådana hem till arbetslösa nuförtiden.

Så den instutionen borde döpas om. Man får fundera på vad de gör idag och om dess verksamhet är till för den som söker arbete. Tror de flesta anser att det enda den är till för är att om man inte är inskriven där så får man inga arbetslöshetspengar. Något annat har man inte af till. Man är tvungen att gå dit för att lyssna på någon som talar om vad man ska göra. De samlar ansökningar från arbetsgivare och man får själv leta och söka. Så inte förmedlar de jobb utan är en plats där man kan leta. Så jag tycker att af ska heta platsbanken istället för det är vad den är.

Sedan anser jag inte att de ska tvinga en till olika saker. Vi bör få bestämma själva hur ofta och om vi vill gå dit. Vill man ha deras råd i olika frågor så ska de hjälpa till med det. Men då det är vi själva som skaffar oss arbete så ska det vara frivilligt.

Lämna ett svar