Den arabiska våren blir höst

Egypten och Tunisien har haft sina första fria val och nu ska det bli demokrati. Men vad hör man? Jo gud är stor skanderar folket och islamistiska partier får flest röster. Kvinnorna som hade stor del i dessa demokratirörelser kommer att få det svårare då dessa regeringar tänker införa sharialagar. Nu är det männen som ska styra och ställa i dessa länder och klockan dras flera hundra år tillbaka. Likadant är det i Libyen där man förklarat att dessa religiösa lagar ska införas. Men stopp, var det inte demokrati de kämpade för? Ska den endast gälla männen?

Likadant är det så fort religionen får bestämma. Vi ser tea party rörelsen i USA där Pahlin var en av förgrundsfigurerna. Man vill införa abortförbud, religionsundervisning i skolorna och dödsstraff. Jag är inte mot religionen i sig, men anser inte att de religiösa lagarna ska styra ett land. Vi måste ha frihet att själva bestämma vilken tro vi ska ha och landets styre ska inte bestämma det. Islamafober kommer att rasa och religionskrigen kommer att härja ännu en gång. Genom historien har det alltid förts krig i religionens namn och de styrande har undergrävt det.

Kommer världen att delas upp ännu mer i religiösa stater och den enighet vi arbetat för raseras. Intolerans är det som alltid präglat den religiösa världen och det har inte förändrats. Så den vår vi haft kommer att utmynna i en mörk höst, där förtrycket lever vidare.

 

Lämna ett svar