Utrikesministern har en hektisk vecka

Efter en lugn helg i Italien, åker nu Bildt till England och en viktig konferens. Den handlar om nätfriheten och det är viktigt för oss användare av internet. Hur mycket ska ländernas regeringar bestämma över internet? Många länder vill ju införa kontrollorgan som ska spåra oss användare, vilket jag är mot. Den frihet vi har här att kunna uttrycka våra åsikter är enormt värdefull. Bildt vill också värna om den och ska bl a träffa Hillary Clinton angående detta.

Säkert kommer frågor upp om EU och dess framtid efter de utspel som Englands regering gjort. Visst är det stora problem angående vissa länders ekonimier och jag anser att en del fått ok till euron, utan alltför mycket kontroll att de klarar det. Många har kanske hoppats på att EU skulle rädda den dåliga ekonomi de haft. Men jag är hoppfull och tror att det kommer att ordna sig, även om det ser problematiskt ut just nu.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/10/29/helg-i-emilien/

Lämna ett svar