Utrikesministern från Tblisi

Carl Bildt har via Batumi anlänt till Tblisi och huruvida han fick flyga dit eller åka bil i 5 timmar förtäler inte hans blogg, men det var de alternativ han hade att tillgå. På EU:s vägnar har han under några dagar färdats mellan de tre länderna i balkan för att undersöka hur den fortsatta processen mellan länderna fortgår.

Batumi har omvandlats till en modern region på några få år och Turkiet använder flygplatsen till sina inrikesflyg numera. Detta var en stängd region under Sovjetregimen och gränsen var hårt bevakad. Nobel byggde den första pipelinen därifrån och det första fartyget byggt för att forsla olja gick därifrån, men allt stängdes av Sovjet.

I Tblisi fortsatte samtalen angående de sprängattentat som Ryssland planerat i Georgien. En förklaring som EU kräver att få och att de upphör. Efter dessa har utrikesministern på olika sätt tagit sig tillbaka till Sverige.

http://carlbildt.wordpress.com/2011/06/14/vad-pagar-2/

Lämna ett svar