The Wolves

4 svar på ”The Wolves

 1. Vet inte hur jag hamnade här, kanske var det slumpen. Men – det var det värt i alla fall! Och i rätt tid. Efter att ha sett filmen tror jag att jag förstår varför du har valt den. Och just nu är vargen – ett fantastiskt djur – återigen föremål för en synnerligen egendomlig debatt… Saklighet kontra känslor, en tämligen utsiktslös kamp där människan, inte helt överraskande framstår som en mycket märklig skapelse.

 2. Kul du ramlade in här och du har förstått precis vad jag vill med denna film. Eftersom jag varit i närkontakt med vargar så vet jag hur de är. De är inga odjur endast vilda djur. De har all rätt att finnas till i vår värld.

 3. Precis. De har all rätt att finnas i vår värld!

  ”De slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni”. Med dessa Ruben Nilssons ord skulle man kunna beskriva vargmotståndarnas argumentation i den pågående vargdebatten.

  Slaget står mellan välinitierade yrkesmäns faktakunskap och saklighet på ena sidan och vargmotståndarnas okontrollerade känslor och bottenlösa okunnighet på andra sidan. Det massmediala intresset i ämnet varg är stort men tyvärr agerar olika medier som vi kan förvänta oss, dvs. långt bortom objektivitet, sakkunnighet och brist på seriös journalistik. Att sedan våra ansvariga politiker gör anmärkningsvärda uttalanden i frågan förbättra inte saken nämnvärt…

  Medveten om komplexiteten i vargfrågan måste väl ändå en framkomlig väg vara att kunna diskutera och debattera på ett sakligt, av kunskap väl underbyggt och förnuftigt sätt. Det gäller på alla plan och i alla sammanhang där vargen står på dagordningen.

  En uppmaning till dem som fortfarande befinner sig på sandlådenivån i vargfrågan borde här vara på sin plats. Och naturligtvis är det helt oacceptabelt att med illegala metoder ge uttryck för sitt vargmotstånd!

  nota bene:
  texten ovan är hämtad från min blogg och har redigerats en aning. Tycker att den är relevant som kommentar.

Lämna ett svar