Man behöver inte vara så lika för att vara vänner

Veckans Visdomsord

Man förlorar mer tid när man försöker vinna tid.

John Steinbeck